WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

  1. Általános rendelkezések és értelmezés

1.1. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Treety Garden Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1147 Budapest, Öv utca 133. A. ép. 1. em. 5.; cégjegyzékszám: 01-09-357908; a továbbiakban: Szolgáltató).

1.2. A jelen Felhasználási Feltételek keretében az „Ön” névmás és annak ragozott formái a weboldalt használó személyekre vonatkoznak (ideértve a weboldalt más személyek nevében használó személyeket is), és a „weboldal” szó a mobil weboldalra is érvényes.

  1. A weboldal használata

2.1. A weboldal használatával önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket a weboldalhoz biztosított hozzáférés tekintetében, az alábbiakban részletezettek szerint.

2.2. Amennyiben nem ért egyet a Felhasználási Feltételekben foglaltakkal, elfogadja, hogy a weboldal használatára és elérésére nem jogosult.

  1. Engedélyezett használat

3.1. A weboldal kizárólagos célja, hogy i) Ön tájékozódhasson a Szolgáltató által közzétett tartalmakról; illetve ii) Ön kapcsolatba léphessen a Szolgáltatóval.

3.2. A weboldalt kizárólag a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően és saját, nem kereskedelmi céljaira használhatja fel.

3.3. Az alábbiak különösen nem engedélyezettek:

a) a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül bármely automatikus rendszer, algoritmus vagy szoftver felhasználása bármely anyag vagy adat részben vagy egészben történő megfigyelésére, kivonatolására, keresésére vagy másolására a weboldalról vagy annak használatán keresztül („screen scraping”);
b) bármely szoftver, eszköz felhasználása vagy bármilyen lépés megtétele a weboldal működésének bármilyen módon történő megzavarása vagy az arra tett kísérlet érdekében, illetve indokolatlanul nagy terhelés okozása céljából, akár szándékosan történt, akár nem;
c) kísérlet a Szolgáltató bármely hálózatához vagy fiókjához, illetve más felhasználókról szóló információkhoz való hozzáférésre, illetve ezen hozzáférés megvalósítása; illetve
d) a weboldalra mutató hivatkozás alkalmazása a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

3.4. Ha Ön a jelen Felhasználási Feltételeket megsérti, a Szolgáltató egyéb jogainak sérelme nélkül, a Szolgáltató értesítés nélkül megtagadhatja vagy
letilthatja a weboldalhoz való hozzáférését, illetve különleges feltételeket léptethet életbe Önre nézve a weboldal elérése és használata kapcsán.

  1. Tulajdonosi jogok, Szerzői jog, Védjegy

A weboldalon található minden információ, adat és anyag (korlátozás nélkül ideértve bármely logót, a weboldal megjelenését, felépítését, színsémáját és elrendezését, a szoftveres kódot és a mögöttes adatokat és adatbázisokat) védjegyjog, szerzői jog, adatbázisjog és/vagy egyéb bejegyzett és nem bejegyzett, szellemi tulajdonhoz fűződő jogok által védett. A jelen pont szerinti védett tartalomba nem tartozik bele, amelyek harmadik fél szellemi tulajdonára vonatkozó figyelemfelhívást tartalmaznak.

A weboldalon szereplő információk, adatok és anyagok bármilyen jellegű felhasználása vagy reprodukálása – az engedélyezett személyes, nem kereskedelmi célú felhasználáson túl – a Szolgáltató külön írásbeli felhasználási engedélye vagy a jelen Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában – tilos, és a jelen Szolgáltatási feltételek megsértését jelenti, valamint sértheti a Szolgáltató szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. Amennyiben a felhasználási feltételek másként nem rendelkezik, Ön nem jogosult a honlapot, annak tartalmát lemásolni, reprodukálni, terjeszteni, módosítani, megjeleníteni, újra közzétenni, továbbítani, vagy más módon használni a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Ön letöltheti a honlapról azokat az anyagokat, amelyek nincsenek különleges letöltési korlátozás alatt, és megoszthatja ezeket az anyagokat, amennyiben a megosztott anyagok az anyag eredeti forrásaként a szerzőre és a Szolgáltatóra való hivatkozást és www.treetygarden.hu oldalra mutató linket tartalmaznak, továbbá, hogy ezek a megosztott anyagok nem szolgálnak kereskedelmi célokat és ellenérték felszámítása nélkül kerülnek terjesztésre.

  1. Felelősségkorlátozás, nyilatkozatok

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal használatából vagy a rajta szereplő információkból eredő, bármilyen jellegű közvetlen, közvetett, különleges, büntetőjogi vagy következményi károkért.

A Szolgáltató a weboldal folyamatos működtetésére törekszik, azonban alkalomszerűen előfordulhat, hogy a weboldal elérése nem biztosított. A Szolgáltató nem garantálja a weboldal folyamatos és korlátlan elérhetőségét, és kizár minden felelősséget az annak elérhetetlenségéből fakadó károkért.

A Szolgáltató a honlapon található információ rendszeres frissítésére törekszik, de a weboldalon (ideértve annak aloldalait) található bármely információ általános tájékoztatási célú, nem szükségszerűen átfogó, teljes, pontos vagy aktuális. A Szolgáltató nem garantálja a honlapon található bármely információ teljességét vagy pontosságát, és kizárja a felelősségét minden, ezen információk használatából keletkező kárért.

  1. Irányadó jog és joghatóság

A jelen Szolgáltatási feltételek és a weboldal Ön által történő használata, valamint az ezekkel kapcsolatban felmerülő vagy ezekkel kapcsolatban álló bármely jogvita vagy kereset tekintetében és értelmezése szempontjából Magyarország törvényei az irányadók, és Ön elfogadja Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatóságát.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételeket a magyartól eltérő nyelvekre fordítják, bármely ellentmondás vagy következetlenség esetén a magyar nyelvű Felhasználási Feltételek az irányadók.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az eljárás indítására bármely olyan féllel szemben, amely megsérti a jelen Felhasználási Feltételeket a Felhasználási Feltételek megsértésének helyszíne szerinti bíróságokon vagy a Felhasználási Feltételeket megsértő fél lakóhelye szerinti ország bíróságain, saját kizárólagos belátásunk szerint.

  1. Általános rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a weboldalon elérhető információk vagy anyagok értesítés nélküli módosítására. A Szolgáltató ezenkívül bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Felhasználási Feltételeket, és a módosított változat azonnali hatállyal érvénybe lép, amint a weboldalon közzétesszük azt. A weboldal használatának folytatásával Ön elfogadja ezeket a módosított feltételeket.

Budapest, [DÁTUM]

Treety Garden Korlátolt Felelősségű Társaság